STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Ve školním roce 2021/2022 budou Dny otevřených dveří pořádány v termínu:

03.12.2021 - od 8.00 do 16.30 hodin.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a platným opatřením jsme nuceni upravit podobu dne otevřených dveří. Ten se uskuteční prezenčně formou organizovaných prohlídek školy po skupinkách maximálně 20 účastníků.Pro zájemce o studium maturitních oborů Ekonomika a podnikání, Strojírenství a Elektrotechnika

 • bude zpřístupněna budova školy pro výuku studijních oborů na nábřeží Kpt. Nálepky 362
 • prohlídka školy začíná v uvedených časech:
 • 8,00; 8,30; 9,00; 9,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00
 • prosíme zájemce o prohlídku, aby se shromáždili před časem začátku prohlídky před budovou školy (nábřeží Kpt. Nálepky 362)
 • v uvedených časech se Vás ujme zaměstnanec školy, podle zájemců o jednotlivé studijní obory vytvoří skupinky, které pak za doprovodu průvodce z řad pedagogického sboru projdou školou
 • po celou dobu návštěvy musí mít návštěvníci nasazený respirátor


Pro zájemce o studium učebních oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Mechanik opravář motorových vozidel

 • pro prohlídku bude zpřístupněna budova školy pro odborný výcvik učebních oborů v ulici Franty Šumavského 150
 • po příchodu do areálu se Vás ujme zaměstnanec školy a projde s Vámi prostory dílen
 • po celou dobu návštěvy musí mít návštěvníci nasazený respirátor


Pro zájemce o ubytování v domově mládeže

 • pro prohlídku bude zpřístupněna budova domova mládeže Voříškova 823 v čase od 8,00 do 15,00
 • budovou domova mládeže budete provedeni individuálně
 • po celou dobu návštěvy musí mít návštěvníci nasazený respirátor.


Děkujeme Vám za pochopení zavedených opatření a za jejich dodržování během dne otevřených dveří. 


Proč využít Den otevřených dveří
Žáci základních škol, jejich rodiče, zájemci uvažující o studiu některého z oborů nabízených školou mají možnost:

 • prohlédnout si prostředí a vybavenost školy,

 • vidět ukázky z výuky nejmodernějších technologií v oblastech elektrotechniky, automatizace, strojírenství využívaných ve firmách v tuzemsku i v zahraničí,

 • pohovořit s pedagogickými pracovníky o obsahu jednotlivých předmětů daného oboru a o nárocích na studium,

 • získat detailnější informace o přijímacím řízení, průběhu studia a volbě dalšího povolání,

 • nabýt dostatek informací k posouzení materiálně - technického i personálního zabezpečení teoretické i praktické výuky, vybavenosti učeben, dílen pro odborný výcvik nebo předmětu praxe, odborných laboratoří, zapojení výpočetní techniky do výuky apod.Zájemci o prohlídku školy mimo Den otevřených dveří mohou telefonicky či elektronicky kontaktovat vedení školy a domluvit si osobní setkání.

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ