STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 01.09.2021

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 01.09.2021


Do budovy smí vstupovat pouze osoby bez příznaků onemocnění covid-19.

Výdej jídel do jídlonosičů je možný v době od10:45 – 11:15.

Cizí strávníci mají pro konzumaci jídel v prostorách jídelny vyčleněný prostor.

Vyzvedávat obědy nemohou osoby, které jsou v izolaci nebo v karanténě.

U jednoho stolu smí sedět nejvýše 6 strávníků.

Žáci, kteří se nepodrobili testování jsou povinni při konzumaci dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.

 

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ