STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262


Školní rok 2021/2022
   • Zahájení šk. roku středa
1. září 2021
   • Ukončení 1. pololetí pondělí
31. ledna 2022
   • Ukončení 2. pololetí čtvrtek
30. června 2022

Prázdniny
   • Podzimní prázdniny středa
27.10.2021 a pátek
29.10.2021
   • Vánoční prázdniny čtvrtek
23.12.2021 až neděle
02.01.2022

vyučování začne
03.01.2022
   • Pololetní prázdniny pátek 04.02.2022

   • Jarní prázdniny pondělí 28.02.2022 až neděle 06.03.2022

okres Klatovy

   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 14.04.2022

   • Hlavní prázdniny pátek
01.07.2022 až středa
31.08.2022

šk. rok 2022/2023 začne
01.09.2023

Organizace školního roku 2021/2022  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-5214/2020-3.


Třídní schůzky, den otevřených dveří

Pedagogické rady, třídní schůzky
   • 10.09.2021

Tematické plány

   • 24.09.2021

Katalogy 1. ročníků

   • 11.11.2021

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

   • 24.11.2021

Rodičovská schůzka 1. čtvrtletí

   • 30.11.2021

Kontrola tematických plánů

   • 24.01.2022

Zápis známek 1. pololetí

   • 26.01.2022

Pedagogická rada 1. pololetí

   • 31.01.2022

Vysvědčení 1. pololetí

   • 14.03.2022

Kontrola tematických plánů

   • 06.04.2022

Pedagogická rada 3. čtvrtletí

   • 20.04.2022

Rodičovská schůzka 3. čtvrtletí

   • 24.06.2022

Zápis známek 2. pololetí

   • 27.06.2022
Pedagogická rada 2. pololetí
   • 29.06.2022
Kontrola tematických plánů
   • 30.06.2022 Vysvědčení 2. pololetí


Maturitní zkoušky - jarní termín 2022
Třída ústní zkouška praktická zkouška
4.A 26. - 27.05.2022
27. - 28.04.2022
4.B 16. - 19.05.2022 25. - 26.04.2022
4.C 23. - 26.05.2022 27. - 28.04.2022
 
Písemná práce z českého jazyka (4.A, 4.B, 4.C)
Písemná práce z cizího jazyka (4.A, 4.B, 4.C)

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

MŠMT zatím nestanovilo

 


Závěrečné zkoušky
Termín písemné části Termín praktické části Termín ústní zkoušky
06.06.2022 13.06.2022 - 16.06.2022 20.06.2022 - 21.06.2022


Ostatní (školení, sportovní akce apod.)

   • 06.10.2021 Školení BOZP a PO

 
   • 03.12.2021
Den otevřených dveří

 
   • 29.10.2021
Sanitární den - školní jídelna

 
   • 04.02.2022
Sanitární den - školní jídelna

 
   • 14.04.2022
Sanitární den - školní jídelna

 
   • 04.07.2022
Sanitární den - školní jídelna

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ