STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262


Školní rok 2021/2022
   • Zahájení šk. roku středa
1. září 2021
   • Ukončení 1. pololetí pondělí
31. ledna 2022
   • Ukončení 2. pololetí čtvrtek
30. června 2022

Prázdniny
   • Podzimní prázdniny středa
27.10.2021 a pátek
29.10.2021
   • Vánoční prázdniny čtvrtek
23.12.2021 až neděle
02.01.2022

vyučování začne
03.01.2022
   • Pololetní prázdniny pátek 04.02.2022

   • Jarní prázdniny pondělí 28.02.2022 až neděle 06.03.2022

okres Klatovy

   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 14.04.2022

   • Hlavní prázdniny pátek
01.07.2022 až středa
31.08.2022

šk. rok 2022/2023 začne
01.09.2023

Organizace školního roku 2021/2022  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-5214/2020-3.


Třídní schůzky, den otevřených dveří

Pedagogické rady, třídní schůzky
   • 10.09.2021

Tematické plány

   • 24.09.2021

Katalogy 1. ročníků

   • 11.11.2021

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

   • 24.11.2021

Rodičovská schůzka 1. čtvrtletí

   • 30.11.2021

Kontrola tematických plánů

   • 24.01.2022

Zápis známek 1. pololetí

   • 26.01.2022

Pedagogická rada 1. pololetí

   • 31.01.2022

Vysvědčení 1. pololetí

   • 14.03.2022

Kontrola tematických plánů

   • 06.04.2022

Pedagogická rada 3. čtvrtletí

   • 20.04.2022

Rodičovská schůzka 3. čtvrtletí

   • 24.06.2022

Zápis známek 2. pololetí

   • 27.06.2022
Pedagogická rada 2. pololetí
   • 29.06.2022
Kontrola tematických plánů
   • 30.06.2022 Vysvědčení 2. pololetí


Maturitní zkoušky - jarní termín 2022
Třída ústní zkouška praktická zkouška
4.A 26. - 27.05.2022
27.04.2022
4.B 16. - 19.05.2022 25. - 26.04.2022
4.C 23. - 26.05.2022 27. - 28.04.2022
 
Písemná práce z českého jazyka (4.A, 4.B, 4.C) 12.04.2022 12:30 hod.
Písemná práce z cizího jazyka (4.A, 4.B, 4.C) 13.04.2022 12:30 hod.

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

MŠMT stanovilo termíny didaktických testů od 02.05.2022 do 04.05.2022. Podrobnější informace zde.

 


Závěrečné zkoušky
Termín písemné části Termín praktické části Termín ústní zkoušky
06.06.2022 13.06.2022 - 16.06.2022 20.06.2022 - 21.06.2022


Ostatní (školení, sportovní akce apod.)

   • 06.10.2021 Školení BOZP a PO

 
   • 03.12.2021
Den otevřených dveří

 
   • 29.10.2021
Sanitární den - školní jídelna

 
   • 04.02.2022
Sanitární den - školní jídelna

 
   • 14.04.2022
Sanitární den - školní jídelna

 
   • 04.07.2022
Sanitární den - školní jídelna

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ