STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : INFORMACE A TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

MATURITNÍ ZKOUŠKY


AKTUÁLNÍ INFORMACE K 21.07.2021

Mimořádný termín praktické maturitní zkoušky proběhne 25.08.2021, losování témat začíná v 7:45 v učebně AUT.


Úpravy maturitních zkoušek plynoucí z mimořádného opatření ze dne 28. 4. 2021


Společná část


  1. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky(tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
  2. Ostatním maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021,se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou, nemůže tedy nastat situace, že by maturant měl čtyři opravné zkoušky.

Profilová část


  1. Žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.
  2. Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období přihlášeni ke konání praktické zkoušky, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé praktické zkoušky, ke které jsou přihlášeni; počet opravných zkoušek se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.

Souhrnné informace naleznete na stránkách MŠMT ZDE.VŠEOBECNÉ INFORMACE

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

více info

Rozhodnutí ředitele školy o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

více info

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

více info

Oznámení o konání ústní zkoušky ve školním roce 2020/2021

více info

TERMÍNY

více info

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI, TÉMATA, OKRUHY, LITERATURA,...


Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

více info

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL 2021

více info

Kritéria výběru literárních děl z CJL 2021

více info

Témata profilové části maturitní zkoušky 2021

více info

Témata ústní maturitní zkoušky 2021 - německý jazyk

více info

Témata ústní maturitní zkoušky 2021 - anglický jazyk

více info

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ