STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : PRAVIDLA PRO ÚČAST NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 01.09.2021

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Pravidla pro účast na prezenčním vzdělávání od 1. 9. 2021


Do budovy smí vstoupit pouze žák bez příznaků onemocnění covid-19.


Ve společných prostorách školy je povinnost nosit ochranu dýchacích cest podle aktuálního nařízení MZd – respirátor.

Ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. proběhne během první hodiny screeningové testování antigenními samotesty. Testy žáci obdrží ve škole.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a tuto skutečnost prokazatelně doloží:

  • 14 dní po plně dokončeném očkování,
  • prodělání onemocnění covid-19 (doba 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale musí dodržovat následující podmínky:

  • nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole (ve třídě při výuce i ve společných prostorách),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a používat sprchy.

Pokud by se žák odmítl nechat testovat a zároveň by odmítl nosit ochranu dýchacích cest, nesmí vstoupit do školy a škola nemá povinnost poskytovat mu vzdělávání distanční formou. Absenci je v takovém případě nutné řešit s třídním učitelem podle pravidel ustanovených školním řádem.

 

 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ