STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Ve školním roce 2023/2024 budou Dny otevřených dveří pořádány v termínu:

 

01.12.2023 - od 8.00 do 16.30 hodin.

Pro zájemce o studium maturitních oborů Ekonomika a podnikání, Strojírenství a Elektrotechnika

 • bude zpřístupněna budova školy pro výuku studijních oborů na nábřeží Kpt. Nálepky 362
 • prohlídka školy začíná v uvedených časech:
 • 8,00; 8,30; 9,00; 9,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00
 • zájemci o prohlídku se shromáždí v učebně 1.A, kde bude probíhat prezentace firem z regionu a vysokých škol
 • v uvedených časech se Vás ujme zaměstnanec školy, podle zájemců o jednotlivé studijní obory vytvoří skupinky, které pak za doprovodu průvodce z řad pedagogického sboru projdou školou

Pro zájemce o studium učebních oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Mechanik opravář motorových vozidel

 • bude zpřístupněna budova dílen Franty Šumavského 150 kdykoliv v průběhu dne otevřených dveří
 • zájemce o prohlídku provednou mistrři odborného výcviku

Pro všechny zájemce bude zpřístupněn domov mládeže na adrese Voříškova 823 kdykoliv v průběhu dne otevřených dveří.

Proč využít Den otevřených dveří
Žáci základních škol, jejich rodiče, zájemci uvažující o studiu některého z oborů nabízených školou mají možnost:

 • prohlédnout si prostředí a vybavenost školy,

 • vidět ukázky z výuky nejmodernějších technologií v oblastech elektrotechniky, automatizace, strojírenství využívaných ve firmách v tuzemsku i v zahraničí,

 • pohovořit s pedagogickými pracovníky o obsahu jednotlivých předmětů daného oboru a o nárocích na studium,

 • získat detailnější informace o přijímacím řízení, průběhu studia a volbě dalšího povolání,

 • nabýt dostatek informací k posouzení materiálně - technického i personálního zabezpečení teoretické i praktické výuky, vybavenosti učeben, dílen pro odborný výcvik nebo předmětu praxe, odborných laboratoří, zapojení výpočetní techniky do výuky apod.

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ