STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262


Školní rok 2023/2024
   • Zahájení šk. roku čtvrtek 4. září 2023
   • Ukončení 1. pololetí úterý 31. ledna 2024
   • Ukončení 2. pololetí pátek 28. června 2024

Prázdniny
   • Podzimní prázdniny čtvrtek 26.10.2023 a pátek 27.10.2023
   • Vánoční prázdniny středa 27.12.2023 až úterý
02.01.2024

vyučování začne
03.01.2024
   • Pololetní prázdniny pátek 02.02.2024

   • Jarní prázdniny pondělí 11.03.2024 až neděle 17.03.2024

okres Klatovy

   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 28.03.2024

   • Hlavní prázdniny sobota 29.06.2024 až neděle
01.09.2024

šk. rok 2024/2025 začne
02.09.2024

Organizace školního roku 2023/2024  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-12071/2022-1.


Den otevřených dveří
   • 01.12.2023

Den otevřených dveří


Pedagogické rady, třídní schůzky
   • 11.09.2023

Tematické plány

   • 27.09.2023

Katalogy 1. ročníků

   • 09.11.2023

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

   • 22.11.2023

Rodičovská schůzka 1. čtvrtletí

   • 30.11.2023

Kontrola tematických plánů

   • 22.01.2024

Zápis známek 1. pololetí

   • 24.01.2024

Pedagogická rada 1. pololetí

   • 31.01.2024

Vysvědčení 1. pololetí

   • 22.03.2024

Kontrola tematických plánů

   • 03.04.2024

Pedagogická rada 3. čtvrtletí

   • 17.04.2024

Rodičovská schůzka 3. čtvrtletí

   • 24.06.2024

Zápis známek 2. pololetí

   • 26.06.2024
Pedagogická rada 2. pololetí
   • 27.06.2024
Kontrola tematických plánů
   • 28.06.2024 Vysvědčení 2. pololetí


Maturitní zkoušky - jarní termín 2024
Třída ústní zkouška praktická zkouška
4.A 23. - 24.05.2024
29.04.2024
4.B 20. - 22.05.2024 24. - 25.04.2024
4.C 27. - 31.05.2024 24. - 25.04.2024
 
Písemná práce z českého jazyka (4.A, 4.B, 4.C) 12.04.2024 12:30 
Písemná práce z cizího jazyka (4.A, 4.B, 4.C) 15.04.2024 12:30

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky - jarní termín

MŠMT stanovilo termíny didaktických testů od 02.05.2024 do 05.05.2024. Podrobnější informace zde.

 


Závěrečné zkoušky
Termín písemné části Termín praktické části Termín ústní zkoušky
03.06.2024 10. - 13.06.2024 17. - 19.06.2024


Ostatní (školení, sportovní akce apod.)

 • 12.10.2023  Školení BOZP a PO

 
 • 26.10.2023 
Sanitární den - školní jídelna

 
 • 02.02.2024 
Sanitární den - školní jídelna

 
 • 28.03.2024 
Sanitární den - školní jídelna

 
 • 04.07.2024 
Sanitární den - školní jídelna

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ