STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH - PROJEKTY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

PROJEKT UNIV2 Kraje


Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 se zapojila do celoživotního systému vzdělávání i v rámci Projektu UNIV 2 Kraje, jehož cílem je proměna středních škol v centra celoživotního učení.


První vytvořený výukový program jsme pilotně ověřovali v únoru a březnu roku 2011. Celková hodinová dotace pěti vyučovacích modulů činila 110 hodin. Jedenáct přihlášených zájemců úspěšně zvládlo nejen výuku, ale i závěrečné přezkoušení. Účastnici kurzu získali přehled o základech ekonomiky, administrativní činnosti, daňové evidenci a účetnictví. Prohloubili si také komunikační dovednosti v českém a německém jazyce. Všichni účastníci tohoto výukového programu obdrželi certifikát o úspěšném absolvování.

Osvědčení o absolvování kurzu pomáhá jak uchazečům o zaměstnání při získávání nových pracovních pozic, tak i stálým zaměstnancům k prokazování jejich kontinuálního vzdělávání.


Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 je zapojena do tohoto projektu v rámci proměn středních škol v centra celoživotního učení. Jsou vytvořeny již tři výukové programy.

Podnikání v obchodní činnosti

Program je tvořen pěti moduly:

 • Ekonomické minimum a vedení korespondence
 • Základy daňové evidence
 • Základy účetnictví
 • Komunikační dovednosti, psychologie prodeje
 • Základní komunikační dovednosti v cizím jazyce

Tvorba projektu březen – prosinec r. 2010. Výukový program byl pilotně ověřen v únoru a březnu roku 2011, úspěšně ho absolvovalo jedenáct účastníků.



Základy programování a práce na CNC obráběcích strojích

Program je tvořen pěti moduly:

 • Základy tvorby technické dokumentace
 • Základy technologie obrábění
 • Základy programování CNC obráběcích strojů
 • Praktické činnosti při programování na CNC soustruhu
 • Praktické činnosti při programování na CNC frézce

Tvorba projektu březen – prosinec r. 2011.


Využití PC při práci technika

Program je tvořen čtyřmi moduly:

 • Zladní práce s PC
 • Kancelářský software
 • Kreslení v CAD programu - základy
 • Kreslení v CAD programu – rozšíření

Tvorba projektu listopad r. 2011 – červen r. 2012.






Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ