STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : FORMULÁŘE

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde

FORMULÁŘEMZDY, PERSONALISTIKA
Měsíční výkaz práce


Osobní dotazník


Propustka


Žádost o neplacené volno


Žádost o samostudium


Lékařská prohlídka - potvrzení


Lékařská prohlídka - žádostPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Dotazník - základní údaje žáka


Přehled prospěchu a chování

Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy


Tematický plán

Formulář - zadání praktických maturitních zkoušekŽÁCI, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, ABSOLVENTI
Omluva nepřítomnosti, souhlas s testováním
Omluvný list


Souhlas s testováním - zletilí


Souhlas s testováním - nezletilíOpakování, změna oboru, přestup
Žádost o opakování ročníku - zletilí

Žádost o opakování ročníku - nezletilí

Žádost o opakování ročníku a změna oboru - zletilí

Žádost o opakování ročníku a změna oboru - nezletilí

Žádost o přestup na SPŠ Klatovy - zletilí

Žádost o přestup na SPŠ Klatovy - nezletilí

Žádost o změnu oboru

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o přerušení studia


Potvrzení
Potvrzení o studiu


Potvrzení o studiu - uplatnění vyživovaného dítěte


Žádost o vystavení potvrzení o studiu - pro absolventyPřijímací řízení
Přihláška ke vzdělávání - denní studium

Přihláška ke vzdělávání - nástavbové studium


Přihláška ke vzdělávání - večerní, dálkové studium


Odvolání proti nepřijetí


Maturitní a závěrečné zkoušky
Seznam četby k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z CJLStravování
Přihláška ke stravováníUbytování
Přihláška do domova mládeže


Uvolnění
Prohlášení k uvolnění z vyučování (opuštění budovy školy)


Žádost o uvolnění z vyučování tělesné výchovy


Žádost o uvolnění z vyučování


Žádost o pozdější nástup na výuku


Žádost o dřívější odchod z výukyVystavení opisů, stejnopisů
Žádost o vystavení opisu dokladu


Žádost o vystavení stejnopisu dokladuOSTATNÍ FORMULÁŘE
Škodní událost


Záznam o úrazu


Záznam o ztrátěFKSP
Žádost - penzijní připojištění


Žádost - ostatní aktivity


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ