STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : VYBAVENÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde

VYBAVENÍ ŠKOLY

Školní areál tvoří pět samostatných pracovišť nacházejících se v Klatovech.


Odborné učebny

Učebna ICT je vybavena 17 počítači pro výuku maturitních oborů pro první a druhý ročník. Studenti zde získají základní přehled o počítačové technice včetně hardwaru a technické údržby počítačů. Seznámí se se základními vlastnostmi operačního systému a s dalšími programy, jako jsou kancelářský balík office. V této učebně probíhá i výuka „psaní na stroji“ desetiprstovou hmatovou metodou ve specializovaném programu.

Učebna M1 nabízí 16 počítačů pro výuku hardwarově náročných CAD programů. Učebna slouží pro výuku programování CNC strojů. Studenti tvoří programy pro CNC stroje a ověřují jejich správnost pomocí grafické simulace. Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru strojírenství zde aplikují teoretické znalosti získané v předmětech strojírenská technologie na konkrétní projekty z oblasti strojírenské výroby.

Učebna CAD kromě 18 počítačů pro výuku hardwarově náročných programů poskytuje navíc 3D tiskárnu pro tisk součástí z CAD programů, kde si studenti mohou vytisknout jejich zmenšený model. Studenti třetího a čtvrtého ročníku zde aplikují své teoretické znalosti z předmětů technické kreslení a konstruování pomocí počítače. Studenti čtvrtého ročníku maturitních oborů elektrotechnika a strojírenství se zde navíc naučí základům programování ve vyšším programovacím jazyce (C++, Java).

Elektrolaboratoře. Škola nabízí studentům v současné době dvě vybavené laboratoře elektrotechnických měření. V průběhu třetího a čtvrtého ročníku si zde budoucí maturanti při praktických činnostech ověřují teoretické poznatky, které nabyli během studia předmětů elektrotechnika, elektrotechnická měření a číslicová technika. Při praktickém vyučování mají studenti možnost vyrobit si výrobek podle vlastního návrhu, který si zde mohou proměřit, například zdroje, zesilovače, nebo si ověřují výsledky svých projektů. Učebna je vybavena moderními měřícími přístroji a osciloskopy, u kterých je samozřejmostí komunikace s počítačem.

Učebna automatizace je skupinou 5 pracovišť pro programování jednočipových mikropočítačů. Studenti zde při praktických činnostech využívají teoretické znalosti z předmětů číslicová technika a programování mikropočítačů. Studenti si zde mohou vyzkoušet ovládání automatů pomocí mikropočítače. Učebna je také vybavena pracovišti pro programování PLC automatů.

Učebna elektroinstalace je souborem pěti pracovišť pro výuku elektroinstalace v budovách. Studenti si při praktických činnostech ověřují své teoretické znalosti z předmětu silnoproudá technika. Výuka tohoto předmětu a úspěšné složení příslušných zkoušek je opravňuje k získání odborné způsobilosti podle platné vyhlášky, která je předpokladem k jejich úspěšnému uplatnění na trhu práce.

Učebna mechatroniky byla vybudována ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Klatovech v projektu „Mechatronika do škol“. Je vybavena 4 počítači a třemi výukovými stroji – řezačka, CNC soustruh a CNC frézka. Studenti si zde mohou vyrobit výrobky podle vlastního návrhu. Studenti se zde naučí systému ovládání u CNC strojů, které přispěje k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Učebna poskytuje navíc velkoformátové vykreslovací zařízení pro formát A0. Na vykreslovacím zařízení si mohou vytisknout technický výkres s reálnými parametry, který se používá v průmyslové výrobě.


Třídy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů

Samozřejmostí je vybavení klasických tříd projektorem a notebookem, které pomáhají využívat informační a komunikační technologie ve výuce. Z prostředků Evropského sociálního fondu byla vybavena jedna třída nejmodernější interaktivní tabulí umožňující zatraktivnit a zefektivnit výuku.

Dílny pro praktické vyučování

Dílny pro odbornou praxi. V budově nábřeží Kpt. Nálepky se nachází areál dílen, který je vybaven klasickými obráběcími stroji. Teoretické znalosti získané při výuce odborných předmětů si žáci ověřují při praktické realizaci cvičných prací a projektů pod vedením učitelů odborného praxe. Každý student pracuje na samostatném pracovišti. Dílny jsou také vybaveny dvěma dvěma CNC frézkami a dvěma CNC soustruhy. Studenti zde aplikují své teoretické znalosti, programují CNC stroje, ovládají a obsluhují CNC stroje pro průmyslovou výrobu, což přispěje k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Dílny pro odborný výcvik. Dílny pro odborný výcvik učebních oborů se nachází v ulici Franty Šumavského 150. Vybavení pracovišť nejnovější technikou přispívá ke zvýšení úrovně, efektivnosti a zatraktivnění učebních oborů. Umožňuje také používat moderní metody výuky.

Zámečnické dílny Automechanické dílny
Pily, vrtačky (radiální, stojanové, stolní)                  Diagnostika podvozků - geometrie
Stolní brusky Diagnostika řídících jednotek
Nůžky a ohýbačky plechů Diagnostika klimatizace
Zakružovací válce na plechy Stolice test brzd
Svařování MIG - MAG Stolice test tlumičů
Svařování obalenou elektrodou Fabia - cvičební automobil
Svařování metodou TIG Přístroje na měření emisí
Řezání plazmou, autogen Pneuservis
Virtuální svařovací trenažér Apolo Hydraulické zdviže


Obrobna CNC soustružna
Klasické obráběcí stroje CNC obráběcí stroje
Univerzální hrotové soustruhy, digitální odečet        Hrotové soustruhy (Řídící systém Heidehain, Siemens)
Frézky Vrtací a frézovací centrum MCV 754 QUICK (Řídící systém Heidehain)
Rovinná bruska K dispozici jsou i počítače se software pro programováníCNC strojů
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ