STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde


Školní rok 2020/2021
   • Zahájení šk. roku úterý
1. září 2020
   • Ukončení 1. pololetí čtvrtek
28. ledna 2021
   • Ukončení 2. pololetí středa
30. června 2021

Prázdniny
   • Podzimní prázdniny čtvrtek
29.10.2020 a pátek
30.10.2020
   • Vánoční prázdniny středa
23.12.2020 až neděle
03.01.2021

vyučování začne
04.01.2021
   • Pololetní prázdniny pátek 29.01.2021

   • Jarní prázdniny pondělí 15.02.2021 až neděle 21.02.2021

okres Klatovy

   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 01.04.2021

   • Hlavní prázdniny čtvrtek
01.07.2021 až úterý
31.08.2021

šk. rok 2021/2022 začne
01.09.2021

Organizace školního roku 2020/2021  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-4849/2019-2.


Třídní schůzky, den otevřených dveří

Pedagogické rady, třídní schůzky
   • 11.09.2020

Tematické plány

   • 25.09.2020

Katalogy 1. ročníků

   • 18.11.2020

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

   • 25.11.2020

Rodičovská schůza 1. čtvrtletí

   • 30.11.2020

Kontrola tematických plánů

   • 18.01.2021

Zápis známek 1. pololetí

   • 20.01.2021

Pedagogická rada 1. pololetí

   • 28.01.2021

Vysvědčení 1. pololetí

   • 01.03.2021

Kontrola tematických plánů

   • 07.04.2021

Pedagogická rada 3. čtvrtletí

   • 14.04.2021

Rodičovská schůzka 3. čtvrtletí

   • 23.06.2021

Zápis známek 2. pololetí

   • 24.06.2021 Pedagogická rada 2. pololetí
   • 29.06.2021 Kontrola tematických plánů
   • 30.06.2021 Vysvědčení 2. pololetí


Maturitní zkoušky

Termín písemné zkoušky Termín praktické zkoušky Termín ústní zkoušky
  4.A 03.05. - 07.05.2021
23.04.2021
27.05. - 28.05.2021

  4.B 03.05. - 07.05.2021
26.04. - 27.04.2021                17.05. - 20.05.2021
  4.C 03.05. - 07.05.2021
28.04. - 29.04.2021 24.05. - 26.05.2021  

Závěrečné zkoušky

Termín písemné části Termín praktické části Termín ústní zkoušky
  učební obory 14.09.2020
15.09.2020
23.09.2020


Ostatní (školení, sportovní akce apod.)
   • 07.10.2020

Školení BOZP

   • 04.12.2020

Den otevřených dveří

 
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ