STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : POTVRZENÍ O STUDIU

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde

VYSTAVOVÁNÍ POTVRZENÍ O STUDIU


Žádost o vydání potvrzení o studiu

O vystavení potvrzení o studiu je nutné požádat písemně na předepsaném tiskopisu, a to buď osobně, poštou nebo elektronickou poštou. Žádost o vystavení příslušného dokladu je možné stáhnout v příloze.

Pro Českou správu sociálního zabezpečení postačuje ve věci vyřizování starobního důchodu potvrzení o studiu na škole.


Poplatky za vydání náhradních dokladů:

Správní poplatek za vydání náhradních dokladů nelze vybírat. Poplatek za úhradu vynaložených nákladů spojených s vyřízením žádosti o vystavení potvrzení o studiu je 50,- Kč.

Poplatky lze hradit formou úhrady v hotovosti v kanceláři školy (při převzetí) nebo převodem na účet 0371216273 / 0300 variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR. Tato částka musí být při platbě převodem zaplacena před vyhotovením potvrzení o studiu. V případě zaplacení formou převodu na účet vyhotoví škola potvrzení o studiu až poté, kdy jí banka potvrdí provedenou platbu.KE STAŽENÍ
Vnitřní směrnice ředitele školy o vydávání potvrzení o studiu [pdf, 40 KB]
Žádost o vystavení potvrzení o studiu [pdf, 23 KB]

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ