STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : AKTUÁLNÍ INFORMACE - DISTANČNÍ VÝUKA

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde

INFOMACE K PROVOZU Na základě usnesení vlády se od středy 25. listopadu 2020 mění omezení pro provoz středních škol.

Učební obory:

Od 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka odborného výcviku všech ročníků učebních oborů. Třídy 3.M, 3.Z a 1.M tedy nastupují od 25. 11. 2020 na zbytek týdne na odborný výcvik. Od dalšího týdne probíhá střídání tříd na odborném výcviku podle standardního rozvrhu.

Od 25. 11. 2020 je navíc kompletně obnovena prezenční výuka závěrečných ročníků učebních oborů. Třídy 3.M a 3.Z tedy přechází do klasické podoby prezenční výuky podle rozvrhu (od 30. 11. 2020 pro ně probíhá prezenčně i výuka teoretických předmětů).

Pro teoretickou výuku předmětů tříd 1.M, 1.Z, 2.M a 2.Z platí i nadále distanční forma vzdělávání jako doposud.

Studijní obory:

Od 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka závěrečných ročníků studijních oborů. Třídy 4.A, 4.B a 4.C tedy nastupují od 25. 11. 2020 na prezenční výuku.

Od 25. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka praktického vyučování všech ročníků studijních oborů. Do praktického vyučování spadají následující předměty:

 

1.B

 

1.C

 

2.B

 

2.C

 

3.A

 

3.B

 

3.C

 

PRA

 

PRA

 

PRA

 

PRA

 

PRA       

 

PRA

 

PRA

 

 

ZAE cvičení

 

PNC

 

ZAE cvičení

 

 

PNC

 

ELN cvičení

 

 

 

KOC

 

CIT cvičení

 

 

KOC

 

MIT cvičení

 

 

 

ELE cvičení

 

ELN cvičení

 

 

KOM

 

ELM cvičení

 

 

 

 

 

 

AUT cvičení

 

AUC cvičení

 

Tyto vyjmenované předměty budou vyučovány prezenčně, ostatní předměty se i nadále vyučují distanční formou. Z tohoto důvodu dojde od středy 25. 11. 2020 ke změnám v rozvrhu. Během úterý 24. 11. bude upravený rozvrh zveřejněný na webových stránkách školy a v systému Bakaláři. Sledujte rovněž denní změny v rozvrhu!

Informace pro všechny žáky:

Výuka tělesné výchovy je zrušena pro všechny třídy učebních i studijních oborů.

Školské ubytovací zařízené (domov mládeže) poskytuje ubytovací služby žákům vzdělávajícím se prezenční formou.


 

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ