STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : INFORMACE - ROUŠKY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

INFOMACE K PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK


Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik).


Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení), roušky se nosit nemusí. Celé znění mimořádného opatření najdete ZDE.


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ