STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262